Κραυγές και Ψίθυροι Εμείς [Ποίηση Ι.Τρούκης]

                                                               Κραυγές και Ψίθυροι                                           […]