Επιστημονικές διημερίδες θεραπειών μέσω τέχνης ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ