Εθελοντές 5ου I.D.F.D.

 • Πλιάκου Μαρία- Λεμονιά,

 • Γκούγκλιας Αθανάσιος,

 • Μαργαρίτη Ειρηάννα,

 • Μαρκοπούλου Μαρία,

 • Βασιαρδάνη Μυρτώ,

 • Φούκα Ζωή,

 • Έξαρχου Βαγγελίτσα,

 • Μπέκιο Σαμπρίνα,

 • Βαγγέλη Χριστίνα,

 • Νικόλ Χαρίδου,

 • Άσπα Παπαθανασίου,

 • Σοφία Γούλα,

 • Ηλίας Παλαπέλας,

 • Έλενα Τσιγάρα,

 • Γιώργος Γιωτάκος

 • Ανδρόνικος Τρούκης,

 • Χρυσόστομος Τρούκης,

 • Χαρά Γονιτσιώτη,

 • Μαρία Θεολόγη,

 • Μαρία Καριντζιά,

 • Κώστας Φραγκόπουλος,

 • Mαρίνα Γουναροπούλου,

 • Ελένη Μούχου,

 • Αναστασία Γαλογάβρα,

 • Ηλέκτρα Βενετσιάνου,

 • Νίκος Γκονέλας,

 • Αργυρώ Ψαρουδάκη,

 • Πετρούλα Λαμπαδάκη,

 • Πόπη Πλαστήρα,

 • Φαίδρα Νικολάου,

 • Λυδία Λυτζάρη,

 • Μαριάννα Διαμαντή,

 • Θανάσης Γκούκλιας,

 • Iωάννης Χρήστου