Ομάδες 3ου I.D.F.D.

– Ομάδα “Ελπίδα” από τη Ρόδο

– Ομάδα “Ονειροδίαιτοι” από την Αθήνα

– Ομάδα “Ρόδι/ Ρόδα” από την Αθήνα

– Ομάδα «Aγκαλιά» από τη Θεσσαλονίκη

– Ομάδα “Αγέχοροι” από την Πάτρα

– Ομάδα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ “ΙΡΙΣ” από τη Θεσσαλονίκη

– Ομάδα «Χοροταξιδευτές του Ονείρου» από την Πάτρα

– Ομάδα Far Flung Dance Theatre από την Αγγλία

– Ομάδα Pamoja από το Ναϊρόμπι της Κένυας

– Ομάδα ZCO/DANCEPROJECT από την Αμερική

– Ομάδα CIM Dance Company από την Πορτογαλία

– Ομάδα “Δρυάδες εν Πλω” από την Καρδίτσα.