Πρόγραμμα του 2nd IDFD

Δείτε το πρόγραμμα στο παρακάτω .pdf ή κατεβάστε το