Σεμινάριο της μεθόδου διδασκαλίας DanceDisability Χορός Αναπηρία στο ΑΠΘ

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε εισαγωγικό σεμινάριο της μεθόδου διδασκαλίας DanceDisability ΧορόςΑναπηρία από την κα Μαρία Καραπαναγιώτη                   σε φοιτητές της Σχολής Μουσικών Σπουδών τμημάτων Μουσικοθεραπείας Ψυχολογίας Παιδαγωγικού του ΑΠΘ. Αναλύθηκαν η Ρυθμική Dalcroze, η Χοροθεραπεία και το Χορόχρωμα, βασικοί άξονες της μεθόδου. Αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου […]