τις παράξενες εικόνες που δεν γνωρίσαμε!!!

IMG_20161123_193158

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΩΡΑ 530

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΟΥΚΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published.