ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ με πιστοποίηση – DanceDisability 2018-19

DANCEDISABILITY ΧΟΡΟΣΑΝΑΠΗΡΙΑ (όλα τα είδη αναπηρίας συμπεριλαμβανομένης κ της ψυχικής υγείας) – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ !!!!!!!!!!!!!

Τα σεμινάρια παρέχουν πιστοποίηση για διδασκαλία DanceDisability ύστερα από παρακολούθηση σε διετή κύκλο σεμιναρίων συνολικής διάρκειας 150ωρών. Μετά τον πρώτο χρόνο όπουθα έχουν συμπληρωθεί οι 75 ώρες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων (75 ώρες) ανά πόλη (Καρδίτσα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη) για το 2018-2019 ακολουθεί

Καρδίτσα, Σχολή Χορού Μαρίας Καραπαναγιώτη, Εμπορικό Κέντρο 1ος όροφος Αθήνα, chorologie dance studio, Πειραιώς 76, 10435, Κεραμικός Θεσσαλονίκη, Σχολή χορού Τερψιchorus, Λαγκαδά 31
13,14 Οκτωβρίου 2018
10,11 Νοεμβρίου 2018
8,9 Δεκεμβρίου 2018
12,13 Ιανουαρίου 2019
9,10 Φεβρουαρίου 2019
9,10 Μαρτίου 2019
13,14 Απριλίου 2019
16,17,18,19 Μαΐου 2019 (2d International Festival D.D.)
17,18 Νοεμβρίου 2018
15,16 Δεκεμβρίου 2018
5,6 Ιανουαρίου 2019
2,3 Φεβρουαρίου 2019
2,3 Μαρτίου 2019
6,7 Απριλίου 2019
16,17,18,19 Μαΐου 2019 (2d International Festival D.D.)
24,25 Νοεμβρίου 2018
22,23 Δεκεμβρίου 2018
19,20 Ιανουαρίου 2019
16,17 Φεβρουαρίου 2019
16,17 Μαρτίου 2019
20,21 Απριλίου 2019
16,17,18,19 Μαΐου 2019 (2d International Festival D.D.)

seminaria_dance_disability_2018-2019