ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ με πιστοποίηση – DanceDisability 2020 -2021