ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [ διδάσκεται από ανθρώπους που γνωρίζουν μουσική και χορό]

20151102_192645

Είναι μουσικοπαιδαγωγική μέθοδος που απευθύνεται σε μικρά παιδιά ηλικίας 3,5-5,5 ετών, με στόχο την ανάπτυξη του ρυθμού και την τόνωση του μυϊκού συστήματος μέσα από διασκεδαστικές ασκήσεις και παιχνίδια, κινήσεις αυτοσχεδιασμού και οργανωμένη κίνηση. Επίσης, οξύνει τις αισθήσεις (ακοή, όραση, αφή). Βοηθάει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας, της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Πολεμάει τα συμπλέγματα και τις ψυχικές αναστολές και βοηθάει στην απόκτηση υπευθυνότητας και αυτοπεποίθησης.Είναι ένα από τα πιο υπεύθυνα και ευαίσθητα μαθήματα γιατί διαπλάθει μικρά παιδιά στα οποία πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη σωματική τους ασφάλεια και στην ψυχική τους ισορροπία.
Με τον όρο μουσικοκινητική αγωγή εννοούμε μια συνάντηση μουσικής, λόγου και κίνησης που δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες εμπειρίες του ώστε να αναπτυχθεί σωματικά, γνωστικά και συναισθηματικά. Να αναπτύξει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία με τα άλλα παιδιά και να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στις τέχνες20151102_180339
Η μέθοδος Dalcroze δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της κίνησης ως μέσο για την καλλιέργεια της ευαισθησίας στον ρυθμό και τη μελωδία. Η μέθοδος Orff προσθέτει με τη σειρά της τον λόγο στη μουσική και την κίνηση ενώ τέλος η μέθοδος Kodaly εστιάζει πιο πολύ στην καλλιέργεια της φωνής.
Η μουσικοκινητική αγωγή του παιδιού επιτυγχάνεται μέσα από μια ποικιλία μουσικών δραστηριοτήτων όπως: το τραγούδι, τα μουσικά παιχνίδια, η μίμηση, η μουσική και η κίνηση, οι αυτοσχεδιασμοί και η δραματοποίηση, οι ηχοϊστορίες, τα μουσικά παραμύθια, οι ρυθμικές και μελωδικές επενδύσεις. Οι παραπάνω δραστηριότητες της μουσικοκινητικής αγωγής στοχεύουν:
• Στην αντίληψη της αίσθησης του χώρου και του χρόνου.
• Στη συνειδητοποίηση των μελών του σώματος, δηλαδή του γνωστικού σχήματος του σώματος.
• Στην απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων και εμπειριών με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
• Στην καλλιέργεια της ρυθμικής αντίληψης.
• Στην ανάπτυξη της μουσικής μνήμης.
• Στην καλλιέργεια της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας.20151102_192645
Τέλος το σύστημα μουσικοκινητικής Ρυθμικής αγωγής συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού και στη βιωματική γνώση στοιχειωδών μουσικών εννοιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *